Du lịch Cồn Thới Sơn - Du lịch Cù lao Thới Sơn

 • Thời gian: Đi về trong ngày
 • Ngày khởi hành: Hằng ngày
 • Địa điểm: Mỹ Tho, Cồn Thới Sơn
 • Xuất phát: Bến tàu Du lịch Mỹ Tho 30/4 hoặc Bến phà Rạch Miễu cũ
 • Trở về: Bến tàu Du lịch Mỹ Tho 30/4 hoặc Bến phà Rạch Miễu cũ
 • Phương tiện đi: Thuyền
 • Giá: Vui lòng liên hệ Ms Kiều để được báo giá tốt nhất
[button color="primary" size="large" url="tel:0918158995" target="self"]Gọi ngay: 0918.158.995[/button]

Tour du lịch Mỹ Tho - Du lịch Thới Sơn - Mỹ Tho

 • Thời gian: Đi về trong ngày
 • Ngày khởi hành: Hằng ngày
 • Địa điểm: Mỹ Tho, Cồn Thới Sơn
 • Xuất phát: Bến tàu Du lịch Mỹ Tho 30/4 hoặc Bến phà Rạch Miễu cũ
 • Trở về: Bến tàu Du lịch Mỹ Tho 30/4 hoặc Bến phà Rạch Miễu cũ
 • Phương tiện đi: Thuyền
 • Giá: Vui lòng liên hệ Ms Kiều để được báo giá tốt nhất
[button color="primary" size="large" url="tel:0918158995" target="self"]Gọi ngay: 0918.158.995[/button]

Đi Xe ngựa trên đường làng - Đi Xe ngựa tại Bến Tre - Tiền Giang

 • Thời gian: Đi về trong ngày
 • Ngày khởi hành: Hằng ngày
 • Địa điểm: Mỹ Tho, Cồn Thới Sơn, Bến Tre
 • Xuất phát: Bến tàu Du lịch Mỹ Tho 30/4 hoặc Bến phà Rạch Miễu cũ
 • Trở về: Bến tàu Du lịch Mỹ Tho 30/4 hoặc Bến phà Rạch Miễu cũ
 • Phương tiện đi: Thuyền
 • Giá: Vui lòng liên hệ Ms Kiều để được báo giá tốt nhất
[button color="primary" size="large" url="tel:0918158995" target="self"]Gọi ngay: 0918.158.995[/button]

Tour du lịch Cồn Phụng tại Bến Tre

 • Thời gian: Đi về trong ngày
 • Ngày khởi hành: Hằng ngày
 • Địa điểm: Mỹ Tho, Cồn Thới Sơn, Cồn Phụng
 • Xuất phát: Bến tàu Du lịch Mỹ Tho 30/4 hoặc Bến phà Rạch Miễu cũ
 • Trở về: Bến tàu Du lịch Mỹ Tho 30/4 hoặc Bến phà Rạch Miễu cũ
 • Phương tiện đi: Thuyền
 • Giá: Vui lòng liên hệ Ms Kiều để được báo giá tốt nhất
[button color="primary" size="large" url="tel:0918158995" target="self"]Gọi ngay: 0918.158.995[/button]

Tour du lịch Tát mương bắt cá Giở chà bắt tôm và đi xe ngựa trên đường làng.

 • Thời gian: Đi về trong ngày
 • Ngày khởi hành: Hằng ngày
 • Địa điểm: Mỹ Tho, Cồn Thới Sơn, Cồn Phụng
 • Xuất phát: Bến tàu Du lịch Mỹ Tho 30/4 hoặc Bến phà Rạch Miễu cũ
 • Trở về: Bến tàu Du lịch Mỹ Tho 30/4 hoặc Bến phà Rạch Miễu cũ
 • Phương tiện đi: Thuyền
 • Giá: Vui lòng liên hệ Ms Kiều để được báo giá tốt nhất
[button color="primary" size="large" url="tel:0918158995" target="self"]Gọi ngay: 0918.158.995[/button]

Tour du lịch Xem và bắt Đom đóm trên sông Tiền

 • Thời gian: Đi về trong ngày
 • Ngày khởi hành: Hằng ngày
 • Địa điểm: Mỹ Tho, Cồn Thới Sơn, Cồn Phụng
 • Xuất phát: Bến tàu Du lịch Mỹ Tho 30/4 hoặc Bến phà Rạch Miễu cũ
 • Trở về: Bến tàu Du lịch Mỹ Tho 30/4 hoặc Bến phà Rạch Miễu cũ
 • Phương tiện đi: Thuyền
 • Giá: Vui lòng liên hệ Ms Kiều để được báo giá tốt nhất
[button color="primary" size="large" url="tel:0918158995" target="self"]Gọi ngay: 0918.158.995[/button]