Tát mương bắt cá tại KDL Thới Sơn 1

Tát mương bắt cá tại KDL Thới Sơn 1