Bia lưu niệm căn cứ Thành ủy Mỹ Tho - Du lịch Tiền Giang

Bia lưu niệm căn cứ Thành ủy Mỹ Tho – Du lịch Tiền Giang