Cầu Mỹ Thuận nối liền 2 tỉnh Tiền Giang - Vĩnh Long

Cầu Mỹ Thuận nối liền 2 tỉnh Tiền Giang – Vĩnh Long