Khai mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Châu Thành, Bến Tre

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Châu Thành, Bến Tre