Hàng trăm ha dứa ở vùng Đồng Tháp Mười

Hàng trăm ha dứa ở vùng Đồng Tháp Mười