BẢNG GIÁ PHÒNG

Hạng phòng Đơn giá (VNĐ)
Số người  Giá tiền
SUITE
  • 1 – 2
930.000
DELUXE
  • 1 – 2
630.000
  • 3
730.000
  • 4
830.000
SUPERIOR
  • 1 – 2
580.000
  • 3
680.000
  • 4
810.000
STANDARD
  • 1 – 2
530.000
Giá đã bao gồm thuế VAT (10%). Áp dụng từ ngày 01/6/2016

CHÙM ẢNH KHÁCH SẠN HÀM LUÔNG

 

DANH SÁCH PHÒNG KHÁCH SẠN HÀM LUÔNG