Lăng Hoàng Gia là gì? Lăng Hoàng Gia là nơi yên nghỉ, nơi thờ tự và lăng mộ của những người quá cố thuộc dòng họ Phạm Đăng nổi tiếng, Lăng Hoàng Gia còn được gọi là “Thích Lý” theo nghĩa là bà con nhà vua. Lăng Hoàng Gia được xây dựng từ năm 1826, […]